Zadania badawcze

FAZA A

(Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe):

 

Zadanie 1: Identyfikacja i analiza krajowej infrastruktury energetycznej i towarzyszącej pod kątem jej adaptacji w procesie modernizacji z zastosowaniem reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV (Energoprojekt-Katowice) – BP (15 miesięcy)

Zadanie 2: Zintegrowany model oceny aspektów energetyczno-ekonomicznych implementacji reaktorów jądrowych III/III+ i IV generacji w procesie dekarbonizacji bloków energetycznych (Politechnika Śląska) – PR (18 miesięcy)

Zadanie 3: Organizacja i bezpieczeństwo procesu modernizacji i eksploatacji elektrowni i bloków energetycznych z reaktorami jądrowymi generacji III/III+ i IV (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) – PR (15 miesięcy)

FAZA B

(Prace przedwdrożeniowe):

 

Zadanie 4: Procedury dla modernizacji krajowych elektrowni i bloków energetycznych z wykorzystaniem reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV (Energoprojekt-Katowice S.A.) (15 miesięcy)

Zadanie 5: Diagnoza społeczna oraz przygotowanie materiałów analitycznych wspierających wdrożenie planu modernizacji elektrowni i bloków energetycznych przez wykorzystanie reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV (Instytut Sobieskiego) (18 miesięcy)

Zadanie 6: Przygotowanie do zastosowania w praktyce wyników projektu – pilotaż Klastra Transformacji Energetyki (Politechnika Śląska) (18 miesięcy)

Zadanie 7: Przygotowanie planu modernizacji elektrowni i bloków energetycznych przez wykorzystanie reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) (18 miesięcy)

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice