Współpraca Tauron Polska Energia z Politechniką Śląską

22 czerwca 2023 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Tauron Polska Energia S.A. a Politechnika Śląska. Podpisy pod listem formułującym intencje w zakresie współpracy na rzecz efektywnej transformacji energetycznej złożyli JM Rektor Uczelni Prof. Arkadiusz Mężyk, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia Paweł Szczeszek oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia ds. Strategii i Rozwoju Patryk Demski. W treści listu intencyjnego wśród obszarów przyszłej współpracy wskazano aktywne uczestnictwo w ramach Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej, mającego stanowić jeden z dwóch najważniejszych efektów projektu DEsire. Wśród zainicjowanych aktywności wskazano także rozwój technologii magazynowania energii, w tym z wykorzystaniem infrastruktury pokopalnianej.

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice