VIII Kongres Przemysłu Jądrowego Europy Środkowo-Wschodniej 2023

W dniach 11-12 września 2023 w Pradze, w Czechach, odbył się VIII Kongres Przemysłu Jądrowego Europy Środkowo-Wschodniej 2023. Kongres jest największą konferencją branży nuklearnej w Europie Środkowo-Wschodniej skupiającą się na najnowszych projektach w krajach takich jak: Czechy, Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Litwa, Finlandia, Białoruś, Ukraina.

Zakres Kongresu obejmował pełen cykl życia konstrukcji w przemyśle jądrowym: projektowanie nowych konstrukcji, SMR, przedłużanie żywotności, cykl paliwowy, likwidację i gospodarkę odpadami.

Projekt DEsire reprezentował prof. A. Chmielewski, który wygłosił dwie prezentacje pt.: Dekarbonizacja sektora energetycznego przy zastosowaniu SMR – perspektywa polska i Rola standaryzacji i akredytowanych laboratoriów w energetyce jądrowej.

 

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice