Spotkanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Projekt DEsire został zaprezentowany podczas spotkania organizowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA): Technical Meeting on Back End of the Fuel Cycle Considerations for Small Modular Reactors. Na spotkaniu tym Dr inż. Agnieszka Miśkiewicz wygłosiła prezentację pt.: “The process of decarbonization of the domestic power industry in Poland using SMR reactors-issues related to spent fuel as one of the parameters determining the choice of technology”.

Spotkanie odbyło się w dniach 20 – 23 września 2022r. w Wiedniu i wzięło w nim udział 107 uczestników z 32 krajów oraz przedstawiciele 3 organizacji międzynarodowych. Celem spotkania była wymiana informacji dotyczących zagadnień związanych z wypalonym paliwem jądrowym pochodzących ze wszystkich przewidywanych technologii SMR, na wszystkich etapach końcowego cyklu paliwowego (np. magazynowanie, transport, ponowne przetwarzanie i recykling oraz unieszkodliwianie).

Link do strony internetowej spotkania: https://conferences.iaea.org/event/321/

 

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice