Spotkanie konsorcjum DEsire

W dniu 19 grudnia 2023 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów tworzących konsorcjum projektu DEsire. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Politechniki Śląskiej, Energoprojektu-Katowice SA, Instytutu Sobieskiego oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

W ramach spotkania przedstawiono rezultaty prac zrealizowanych w fazie A projektu, a także szczegółowo omówiono harmonogram działań rozpoczętej fazy B.

Program wystąpień rozpoczął prof. Łukasz Bartela wskazując na wyzwania kolejnych aktywności projektowych. Kolejne referaty zaprezentowane podczas spotkania:

Jakub Tuka (Energoprojekt-Katowice SA) – Dotychczasowe prace oraz przyszłe plany projektowe,

Tomasz Smoliński (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) – Organizacja i bezpieczeństwo procesu modernizacji i eksploatacji elektrowni i bloków energetycznych z reaktorami jądrowymi generacji III/III+ i IV,

Henryk Łukowicz (Politechnika Śląska) – Coal-to-Nuclear jako ścieżka transformacji dla energetyki zawodowej w Polsce,

Wojciech Kosman (Politechnika Śląska) – Dopasowanie wyspy turbinowej do reaktorów jądrowych IV generacji,

Paweł Gładysz (Politechnika Śląska) –  Analiza ekonomiczna fazy A i B projektu,

Anna Przybyszewska (Instytut Sobieskiego) –  Planowane działania w ramach Zadania 5 realizowanego przez Instytut Sobieskiego.

 

 

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice