Raport Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych

Prace stanowiące genezę projektu DEsire przytoczone w raporcie DOE   

W połowie września 2022 roku ukazał się raport Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Energy), który tematycznie powiązany jest z projektem DEsire (informacja prasowa, raport). Autorzy raportu zwrócili uwagę, że spośród 157 wyłączonych z eksploatacji elektrowni węglowych oraz 237 elektrowni pozostających wciąż w eksploatacji, łącznie 215 elektrowni posiada potencjał do przeprowadzenia modernizacji – o różnym stopniu złożoności – w kierunku budowy wytwórczych systemów jądrowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury elektrowni węglowych. Daje to łącznie ponad 260 GW w zainstalowanej mocy elektrycznej. W ramach raportu zaproponowano trzy warianty wdrożenia technologii Coal-to-Nuclear związane z budową elektrowni jądrowej w miejscu likwidowanej elektrowni węglowej oraz jeden wariant, który obejmował lokalizację w pobliżu i z wykorzystaniem m.in. doświadczonej kadry inżynierskiej.

Przedstawione wyniki analiz dotyczyły takich obszarów jak dobór technologii oraz mocy nowych układów energetycznych, redukcji nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć dla różnych wariantów technologicznych oraz wpływu na rynek pracy i środowisko naturalne. Przykładowe korzyści z modernizacji elektrowni węglowej o mocy ok. 900 MWel poprzez zabudowę elektrowni jądrowej z wykorzystaniem części infrastruktury, zostały oszacowane dla analizowanego regionu na ok. 275 milionów USD oraz 650 nowych miejsc pracy. Zaprezentowane wyniki są na pewno zachęcające w perspektywie realizowanych w ramach projektu DEsire analiz i studiów.

Prace zespołu wykonawców projektu DEsire (Bartela, Gładysz), zostały przytoczone przez autorów raportu dla Departamentu Energii jako przykłady wcześniejszych prac w tym zakresie dla warunków polskich. Autorzy raportu zwrócili również uwagę na wysoką zgodność predykcji własnych w zakresie oszczędności wynikających z tego typu inwestycji, w stosunku do prac polskiego zespołu. Przytoczone w raporcie publikacje dotyczyły szerokiego spojrzenia na opcje dekarbonizacji krajowego majątku wytwórczego (link do publikacji) oraz szczegółowych analiz techno-ekonomiczych w zakresie modernizacji bloku węglowego o mocy 460 MWel (link do publikacji). Niedawno ukazała się kolejna pozycja polskiego zespołu badawczego w tym obszarze, która poruszała tematykę magazynowania energii w stopionych solach w celu poprawy elastyczności pracy układów zmodernizowanych zgodnie z ideą technologii Coal-to-Nuclear (link do publikacji).

Przedstawione wnioski z prac badawczych stanowiących genezę projektu DEsire, jak również najnowszy raport Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, wskazują na szeroki wachlarz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury elektrowni węglowych w procesie jej dekarbonizacji przy użyciu reaktorów jądrowych. Korzyści te są widoczne zarówno w sferze finansowej, jak i społecznej, co jest kluczowe dla sprawiedliwej transformacji regionów uprzemysłowionych i węglowych.

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice