Projekt DEsire – artykuł

W najbliższym wydaniu biuletynu Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna ukaże się artykuł DYNAMICZNY ROZWÓJ MAŁYCH REAKTORÓW MODUŁOWYCH (SMR) – SYTUACJA W POLSCE I NA ŚWIECIE autorstwa D. Chmielewskiej, A. Miśkiewicz oraz T. Smolińskiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Artykuł stanowi opis sytuacji światowej oraz krajowej związanej z rozwojem projektów SMR, poprzedzony krótką charakterystyką tych reaktorów, z podkreśleniem aspektów bezpieczeństwa, które należy uwzględnić w procesie ich wdrażania. Artykuł został przygotowany w ramach realizacji projektu DEsire.

 

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice