Nasz zespół

Kierownik projektu

dr hab. inż. Łukasz Bartela, profesor Politechniki Śląskiej

Łukasz Bartela jest profesorem Politechniki Śląskiej ze stopniem doktora habilitowanego. Jego głównym obszarem zainteresowań jest czysta produkcja i magazynowanie energii elektrycznej. W ramach pracy badawczej skupia się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem optymalnych miksów energetycznych. Prowadzi badania w obszarze technologii oraz mechanizmów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

Posiada kompetencje w zakresie analiz termodynamicznych, analiz ekonomicznych oraz optymalizacji systemów energetycznych. Brał udział w dużych projektach badawczych rozwijających technologie wodorowe, nadkrytyczne bloki węglowe, również zintegrowane z systemami separacji CO2 oraz hybrydowe systemy energetyczne.

Od roku 2019 zajmuje się technologią Coal-to-Nuclear, podejmując się oceny możliwości oraz zasadności wykorzystania infrastruktury funkcjonujących bloków węglowych oraz gazowych w ramach inwestycji jądrowych. Jest autorem lub współautorem wielu monografii naukowych, publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz wielu patentów.

Ekspert ds. energetyki jądrowej

dr inż. Agnieszka Miśkiewicz, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Pracuje w Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, ICHTJ, gdzie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Centrum. Zajmuje się tematyką związaną z ochroną środowiska, a w szczególności zagospodarowaniem odpadów radioaktywnych.

Prace badawcze skupiają się na wykorzystaniu procesów membranowych w  przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych a także oczyszczaniu wód i ścieków przemysłowych. Kierowała projektem NCN Sonata 6 dotyczącym wykorzystania znaczników radioaktywnych do badania procesów membranowych. Uczestniczyła również w realizacji szeregu projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i energetyki jądrowej.

Jest autorką ponad 30 recenzowanych publikacji, w tym 20 w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz licznych wystąpień konferencyjnych; HI=7, 179 cytowań.

Ekspert ds. analiz energetycznych

dr inż. Jakub Tuka, Energoprojekt Katowice SA

Jakub Tuka jest ekspertem w projektowaniu układów energetycznych. Pracuje w firmie Energoprojekt Katowice, rozszerzając swoją wcześniejszą wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy w Politechnice Śląskiej.

Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest bilansowanie cieplno-przepływowe oraz analizy optymalizacyjne systemów energetycznych. W przeszłości realizował już m.in. prace projektowe w zakresie retrofitu bloków węglowych – wykorzystania ich infrastruktury i podsystemów do retrofitu do bloku gazowo-parowego. Jakub Tuka oprócz wiedzy technicznej, posiada również kompetencje w obszarze opracowania analiz opłacalności ekonomicznej. W przeszłości realizował już prace badawczo-rozwojowe. Ich tematyką była optymalizacja techniczno-ekonomiczna bloków węglowych, gazowych czy technologii intensyfikacji wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej.

Ekspert

mgr inż. Rafał Grabarczyk, Energoprojekt Katowice SA

Jest pracownikiem firmy Energoprojekt Katowice, posiada bogate doświadczenie zarówno jako projektant bloków energetycznych jak również manager. Od początku kariery zawodowej związany z odbudową i modernizacją polskiej energetyki zawodowej.

W trakcie pracy zawodowej zdobył kompetencje na wszystkich etapach realizacji projektów począwszy od etapu prac koncepcyjno/projektowych, przez realizację prac na budowie do fazy rozruchu. Brał udział w największych projektach energetycznych realizowanych w kraju zarówno dla bloków węglowych jak również bloków gazowo-parowych.

Główny Specjalista w Ministerstwie Klimatu I Środowiska

mgr Andrzej Sidło, Departament Energii Jądrowej

Odpowiedzialny za aspekty przemysłowe wdrażanego programu jądrowego:

– zmapowanie kompetencji i doświadczeń krajowego przemysłu pod kątem realizacji prac w sektorze jądrowym,

– realizacja działań stymulujących krajowy przemysł do współpracy ze światowym sektorem jądrowym: przygotowanie i realizacja serii szkoleń oraz działań informacyjnych dla krajowego przemysłu, głównie w obszarze funkcjonowania norm i standardów technicznych: ASME sec. III, ACI, IEEE, RCC, ISO 19443, KTA, innych oraz promocja krajowych przedsiębiorstw na światowych rynkach – organizacja min. 30 profilowanych misji gospodarczych oraz forów biznesowych w Polsce,

– kształtowanie regulacji technicznych w zakresie wprowadzenia do polskiego systemu normalizacyjnego międzynarodowych standardów jądrowych,

– zaangażowany w prace grup roboczych NuclearEurope (były Foratom) w zakresie optymalizacji procesów supply chain na poziomie UE,

– zaangażowany w projekty dotyczące transferu jądrowego R&D do polskiego przemysłu.

2004-2012 Project manager/Project director w Polimex-Mostostal/ZREW – przygotowanie, realizacja, nadzór nad projektami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi i remontowymi w sektorze energetycznym (w tym w obiektach jądrowych), petrochemicznym, stalowym, papierniczym. Łącznie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów na terenie UE.

Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (mgr finansów i bankowości) oraz podyplomowych studiów MBA na Université I Lille we Francji (Insitut d’Administration des Entreprises).

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice