Klaster Transformacji Energetyki

Głównym zadaniem Klastra Transformacji Energetyki będzie podejmowanie działań inicjujących aktywność badawczo-doradczą zespołu ekspertów, powołanego w tym celu i posiadającego wiedzę na temat wszystkich składowych, istotnych dla przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych na drodze wykorzystania technologii Coal-to-Nuclear. Do zadań zespołu stanowiącego kadrę Klastra będzie należało informowanie, doradzanie, kreowanie rozwiązań, poszukiwanie kontaktów oraz inne czynności mające na celu wsparcie szeroko definiowanej grupy interesariuszy w zakresie pozyskiwania wiedzy na temat przedmiotowej dla projektu ścieżki dekarbonizacji.

Działalność Klastra Transformacji Energetyki pozwoli na identyfikację krajowych podmiotów zdolnych do wsparcia prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz inicjację działań w obszarze podmiotów przemysłowych, mających na celu pozyskanie wymaganych w tym zakresie kompetencji oraz licencji. Działania informacyjne oraz popularyzatorskie, wykorzystujące forum wymiany informacji, seminaria oraz konferencje, będą prowadziły do wypełnienia luki kompetencyjnej jaka została zidentyfikowana w ramach szeroko definiowanej grupy interesariuszy (grupy energetyczne, biura projektowe, podmioty administracji rządowej i pozarządowej, wytwórcy maszyn i urządzeń, instytuty badawcze, uczelnie), a która dotyczy technologii jądrowych.

Formuła Klastra Transformacji Energetyki zakłada dwuetapowe działanie rozwojowe. W pierwszym etapie, w ramach pilotażu Klastra, działalność zostanie sprofilowana zgodnie z tematyką projektu i jej celem będzie między innymi wypełnienie luki kompetencyjnej zidentyfikowanej w szeroko pojmowanym środowisku interesariuszy, dla których wdrażanie technologii jądrowych ciągle bardzo często wiąże się z procesem odległym w czasie i biznesowo niewartym zainteresowania. W drugim etapie, który wychodzi poza działania pilotażowe zaplanowane w ramach projektu, Klaster podlegał będzie stopniowej transformacji, aby finalnie stać się zapleczem badawczo-doradczym organizującym wsparcie dla interesariuszy zainteresowanych wszystkimi możliwymi ścieżkami transformacji energetyki. Klaster ma prowadzić rzetelną działalność doradczą i jako taki ma być postrzegany.

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice